Pravidla

Čas závodu: start v 8:45, cíl v cca 19:15. 

 

Cílem závodu je získat co největší počet bodů. Body mohou týmy získávat za vyřešení úloh po navštívení checkpointů či za umístění v tzv. týmových soubojích.

Na checkpointech získáváte stabilní bodový zisk za splnění podmínek daného checkpointu. Za týmové souboje získáváte adekvátní počet bodů dle umístění vašeho týmu v rámci všech zúčastněných týmů v daném týmovém souboji.

Pokud správně zkombinujte checkpointy, získáte možnost multiplikace bodů nebo tzv. jokera. Možnost jeho využití prozradíme až v den závodu.

 

Trasa závodu: závod nemá pevnou trasu. Start a cíl je na Statku Výštice. Jednotlivé týmy volí trasu dle vlastní strategie. Všechny prvky závodu budou rozmístěny v okruhu max. 15 km od místa cíle. Přesná místa checkpointů a týmových úkolů budou zveřejněna později. 

 

Počet členů v týmu: 5 osob. Mohou se přihlásit i čtyřčlenné týmy, menší počet členů týmu se nijak nezohledňuje ve výsledcích, považujeme to za vaše rozhodnutí nevyužití plný počet míst ve vašem týmu.

Týmy mohou být jakkoliv multigenderové, minimální věk účasti je nastaven na 18 let. Výjimkou je, pokud je v týmu zákonný zástupce účastníka mladšího, pak se minimální věk účasti snižuje na 16 let. Všechny týmy budou hodnoceny v jediné kategorii.

 

Každý tým získává jeden token, který může vsadit na sebe či na některý z ostatních týmů. Při vsazení na sebe získává dvojitý počet dosažených bodů v nejbližším týmovém souboji. Při vsazení na jiný tým získává tým, který vsadil, stejný počet bodů v nejbližším týmovém souboji, jako tým, na který vsadil. 

 

Způsob dopravy během závodu: můžete chodit, běhat, jezdit na kole, elektrokole, koloběžce, kolečkových bruslích, můžete používat mhd, můžete stopovat. Nesmíte používat žádné jiné motorové či elektrické vozidlo, nesmíte si platit žádnou službu typu uber, taxi, nesmíte si osobní vozy půjčovat.

 

Po celou dobu závodu musejí týmy být viditelně označeny závodními dresy. V případě zachycení pohybu bez dresů bude daný tým diskvalifikován. 

 

Povinné vybavení týmu:

Tým musí mít u sebe po celou dobu závodu:

  • gps vysílač, aby organizátoři znali jeho aktuální polohu
  • minimálně jeden funkční a nabitý telefon s telefonickým a datovým tarifem (minimálně 5 gb)
  • powerbanku pro tři cykly nabití mobilního telefonu
  • lékárničku (v povinném rozsahu autolékárničky)

Tým se musí pohybovat společně, nesmí se dělit.

Povolená vzdálenost mezi jednotlivými členy musí být menší než 400 m. 

V čase od 17.30 musí být všechny týmy vybaveny vpředu bílým a vzadu červeným světlem při pohybu na veřejných komunikacích. Povinností všech účastníků týmu je dodržování pravidel silničního provozu. 

 

Počet týmů závodu

Minimálně 10 týmů, maximálně 30 týmů. V případě menšího počtu týmů si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit a vrátit přihlášeným účastníkům peníze. V případě přihlášení většího počtu přihlášených týmů vytvoříme waiting list náhradníků za případně odhlášené týmy. 

 
Každý účastník se závodu účastní dobrovolně a na vlastní riziko a je si dobře vědom svého zdravotního stavu.
 
 
Přejít nahoru